volna_mista

FAQ

Home / FAQ

FAQ – ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Připravili jsme seznam nejčastěji kladených dotazů. V případě, že zde nenajdete odpověď, napište nám svůj dotaz na prace@zepter.cz.

Bojím se pracovat na živnostenský list. Raději bych se nechal zaměstnat, je to „jistější“.

Při zaměstnání jen těžko ovlivníte svůj příjem nad rámec stanoveného platu. Naším cílem je rozvoj týmu a tedy lidí, které bude práce bavit, budou úspěšní a vydělají si. Výše Vašeho výdělku záleží jen na Vás a manažer je tu proto, aby Vám pomohl Váš úspěch nastartovat. Jako obchodní konzultant máte u Zepteru svůj pracovní plán, své pracovní místo a máte k dispozici veškeré prodejní pomůcky. Spolupracujete se svým manažerem, který Vám kdykoliv poskytne pomoc a radu. Váš pracovní program je pevně stanovený a je vypracovaný na základě dlouhodobé zkušenosti tak, abychom Vás dovedli k úspěchu.

Jak je to se smlouvou?

S každým novým obchodním konzultantem je uzavřena Smlouva o obchodním zastoupení. Smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních. Po podpisu smlouvy novým obchodním konzultantem jsou obě vyhotovení smlouvy odeslány k podpisu za společnost Zepter a následně po podpisu je zasláno jedno vyhotovení zpět novému obchodnímu konzultantovi. Jedno vyhotovení tedy obdržíte Vy (obchodní konzultant) a jedno vyhotovení obdrží zastoupený, tedy společnost Zepter.

Jak mohu vypovědět Smlouvu o obchodním zastoupení (dříve mandátní smlouvu)?

Smlouva o obchodním zastoupení je platná a účinná ode dne podpisu oběma subjekty, uzavírá se na dobu neurčitou. Smlouvu o obchodním zastoupení lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran, odstoupením od této smlouvy pro porušení povinností druhou smluvní stranou či písemnou výpovědí i bez uvedení důvodu.

Jaká je hlavní náplň práce obchodního konzultanta?

V současné době probíhá více než 80 % prodejních aktivit v obchodních kancelářích naší společnosti, kterých je dnes v České republice více než 30. Práce v kanceláři spočívá v tom, že zákazníci přicházejí k Vám do kanceláře na prezentaci výrobků a služeb na základě Vašeho pozvání. Někteří obchodní konzultanti stále pracují formou domácích prezentací, jelikož tento způsob prodeje je stále funkční a mnohým obchodním konzultantům i zákazníkům vyhovuje. Vždy ale záleží na domluvě mezi Vámi a zákazníkem.

 

Musím si pořídit do začátku Zepter výrobky, abych je mohl/a prodávat?

Ne. Práce pro Zepter nemá nic společného s pyramidovým prodejem. Nepotřebujete žádné zásoby zboží ani do něj nevkládáte vlastní prostředky. Vaším úkolem je uzavřít s klientem kupní smlouvu a tu zaslat
do zákaznického centra Zepter v Rudné u Prahy, které zajistí doručení zboží klientovi.
Doporučujeme Vám i přesto udržovat s Vaším klientem úzký kontakt, například mu dodané zboží osobně předvést. Vynikající servis a předvedení výrobku je jednou z našich velkých konkurenčních výhod.

Neznám výrobky Zepter, nabízíte nějaké školení?

Samozřejmě, že žádný nováček nemůže znát důkladně sortiment a kvalitu výrobků. Samozřejmostí je pro nové obchodní konzultanty zaškolení. Znát výrobky společnosti Zepter a jejich kvalitu je pro obchodní konzultanty nezbytností. Všichni noví obchodní konzultanti tak musí projít školením, které je ZDARMA a na jehož základě obdrží certifikát o perfektní znalosti všech Zepter výrobků.

Nejsem obchodní typ.

Pokud si myslíte, že nejste obchodní typ, nezbývá než Vám říci: Přijďte a zkuste to. Nejde o nic jiného než o komunikaci s lidmi a Vy přece s lidmi komunikujete každý den a na každém kroku. Komunikace je běžná záležitost. Uvidíte, že se za chvíli budete cítit jako doma. Navíc Zepter nabízí řadu praktických tréninků a školení, kde Vám s prodejními dovednostmi pomohou profesionálové.

Nejsem manažerský typ.

Manažerem se stanete poté, co absolvujete úspěšnou kariéru obchodního konzultanta a splníte určená kritéria pro postup. Za tuto dobu získáte mnoho zkušeností. Pokud se nyní jako manažer necítíte, je docela dobře možné, že zakrátko zjistíte, že je to přesně to, co Vám padne. V Zepteru máte jedinečnou možnost využít kariérního postupu dle svých schopností. Zepter Vám k tomu dodá potřebné nástroje i systém vzdělávání.

Kolik si můžu vydělat?

Zajímá Vás, kolik si vyděláte? Stačí dodržovat náš systém práce a budete spokojení. Naším cílem je, aby si každý obchodní konzultant vydělával více než 20 000 Kč měsíčně.

Mohu si přivydělat na mateřské, při studiu nebo v důchodu?

Práce pro Zepter znamená vlastní organizaci času, bez jakýchkoliv vstupních investic. Výše výdělku je potom závislá na Vašem vlastním pracovním a časovém nasazení. I pro Vás má společnost Zepter řešení. To, že práci můžete věnovat méně času, však pro nás neznamená, že Vám neposkytneme stejnou podporu jako těm, kteří se práci mohou věnovat naplno.

Jakým způsobem si zákazníci mohou pořídit výrobky Zepter?

Existuje několik možností. Ve všech případech se jedná o absolutně korektní způsob nákupu zboží.

Platba v hotovosti – zákazník zaplatí za zboží hotově a zboží je mu ihned vydáno.

Platba na dobírku – Při dodání zákazníkovi od něj kurýr vybere odesílatelem stanovenou peněžní částku (dobírková částka). Zákazník má zboží ihned u sebe.

Platba pomocí úvěru – zákazník má možnost koupit zboží na úvěr poskytnutý od partnerské společnosti Home Credit. Při uzavření kupní smlouvy se společností Zepter zaplatí zákazník část ceny výrobku (takzvaná přímá platba). Zároveň je vytvořena úvěrová smlouva na zbylou sumu. Bezprostředně po uskutečnění přímé platby je zákazníkovi předáno či odesláno zboží (nejpozději do 1 měsíce). Jakmile zákazník obdrží originál úvěrové smlouvy, začne splácet úvěr přímo společnosti Home Credit. Rozdíl mezi cenou zboží a přímou platbou je vypořádán přímo mezi společnostmi Home Credit a Zepter. Se společností Home Credit má společnost Zepter po dlouholeté spolupráci vyjednané pro své zákazníky ty nejlepší možné obchodní podmínky.

Platba na Zepter splátky – jedná se o formu spoření na výrobek u společnosti Zepter. Zákazník zboží obdrží po zaplacení poslední sjednané splátky. Pokud je výrobek během této doby inovován, nebo se vzhledem k ekonomickým podmínkám trhu navýší jeho cena, nemají tyto skutečnosti na zákazníka žádný vliv. Tento způsob je vhodný tehdy, kdy zákazník zboží bezprostředně nepotřebuje. Využívá se například, kdy chce zákazník koupit svatební dar ve větší hodnotě, nebo když si chce do budoucna vybavit domácnost kvalitními výrobky. Zepter splátky jsou zcela zdarma, není zde žádné navýšení.

Umožňuje Zepter zákazníkovi odstoupit od kupní smlouvy a za jakých podmínek?

V případě uzavření kupní smlouvy mimo provozovnu prodávajícího je kupující oprávněn písemně odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží kupujícím. Odstoupení musí být zasláno písemně na adresu společnosti nejpozději poslední den lhůty na odstoupení. Splní-li kupující podmínky pro odstoupení od kupní smlouvy, bude vyzván Zákaznickým centrem k vrácení nepoškozeného nepoužitého zboží včetně bonusů, všech součástí a veškerého příslušenství. Zboží kupující vrací na nejbližší pobočku nebo do logistického centra. Náklady na vrácení zboží hradí kupující. V tomto případě ze zákona zaniká i úvěrová smlouva. V případě uzavření kupní smlouvy na provozovně zákonný nárok na odstoupení od kupní smlouvy není. Společnost Zepter však dle nařízení generálního ředitele umožňuje odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů ode dne sepsání kupní smlouvy na provozovně. Další postup je stejný jako v případě uzavření kupní smlouvy mimo provozovnu prodávajícího. Odstoupení musí být zasláno písemně na adresu ZEPTER INTERNATIONAL s. r. o., Zákaznické centrum, K Vypichu 1119, 252 19 Rudná.

Vaše případné další dotazy rádi zodpovíme na naší infolince 311 331 888 nebo na e-mailu info@zepter.cz.